fysioterapi

Vi tilbyr i dag ikke fysioterapi, men behandlingsformene Osteopati og Massasje- og muskelterapi.