Livsstilsendring

Med livsstilsendring ligger det at det er en endring av livsstil, og som skal vare over tid. Dette innebærer ikke bare trening, men endring av vaner og rutiner, hvorav også trening skal passe inn. Vi i OsloHelseStudio kan hjelpe deg til å få hverdagskabalen til å gå opp og få implenentert gode og sunne vaner som skal vare over tid. Og det er det sistnevnte her som blir avgjørende. Vi gjør derfor denne endringen over en periode, så du som skal igjennom endringen er i stand til å adaptere de nye rutinene i livet ditt.

«Om du gjør det du alltid har gjort, vil du få det du alltid har fått»

Så uten endringer vil du heller ikke oppnå resultater. Vi går sammen for å se hva små, enkle valg kan gi store ringvirkninger på sikt. Vi tar oss tid til samtalene, sammen med å få etablere gode hverdagsrutiner, treningrutiner, matrutiner med mer og hjelper deg på veien til å opprettholde og overholde planen vi sammen har laget.

Hvilke trinn går vi igjennom?

1. Målsetning
2. Søvn
3. Kosthold
4. Reduksjon av stress
5. Gode treningsrutiner (hvorav vi må finne det du liker å trene)
6. Økt hverdagsaktivitet
7. Være ute i skog og mark
8. Struktur og planlegging av dagene