Avbooking- og innsjekkingsregler medlemskap / Cancellation and check-in rules membership

Hvilke regler gjelder for avbooking av egentrening med medlemskap? What are the rules for cancellation with workout in private studios as a member?

English below.

Våre avbooking- og innsjekkingsregler

For å strukturere og skape mer fleksibilitet i kansellering og avbooking, samt tilgjengeliggjøring av timer som ikke kan benyttes har vi utviklet et sett med regler. Vi håper med dette at det skal bli midre no shows og mer tilgjengeliggjorte timer for dere medlemmer.

Her ønsker vi å skille på det å avbooke sent, sammenlignet med ikke å benytte seg av en time. Vi ønsker med dette at du avbooker en time, selv om det ikke er innenfor fristen, for da gir du noen andre sjansen til å kunne booke seg en time. Du kan avbooke inntil 10 minutter før timen starter. Dersom du verken går på en booket time eller avbooker senest 10 minutter før start, får du 3 prikker.

Vi ønsker også at alle skal respektere hverandres og senterets tid, derfor må du sjekke inn senest 5 minutter før en time starter. Noen sentre låser døren 5 minutter før timen begynner. Kommer du for sent til et av disse, kan du ikke sjekke inn, og da får du en no-show.

Regler som gjelder for alle med Bruce-medlemskap:

Innsjekk (bookede timer)

 • Må gjøres senest 30 minutter etter at timen har startet.
 • 3 sene innsjekkinger = 1 prikk

Sen avbooking

 • Avbookingsfristen for en booket time er 4 timer før start. (Black Medlemskap 3timer)
 • Du kan gjøre en sen avbooking inntil 10 minutter før timen starter. Målet vårt er at ingen skal gå glipp av en booket time.
 • 1 sen avbooking = 1 prikk

Booking som verken blir brukt eller avbooket

 • Om det hverken sjekkes inn eller avbookes innen 10min før timen vil times registreres som no show
 • 1 no-show = 3 prikker

Hva skjer ved 3 prikker (Black Medlemmer 5 prikker)?

Du vil være låst fra å booke timer i 14 dager, eller til du velger å låse opp. Du kan fortsatt gå på dine allerede bookede timer.

 • Black Medlemmer kan ha inntil 5 prikker med samme regler.

Hvis du blir låst

Du kan enten vente i 14 dager, eller låse opp mot et gebyr på NOK 120 – valget er ditt. Prikkene nullstilles etter 14 dager og du kan booke timer som vanlig igjen.

Hvis du har flere enn 3 prikker, baseres gebyret på antall prikker du har med kr 40 per prikk, 6 prikker = 240 kr osv.

 • For Black medlemmer blir medlemskapet låst i 14 dager ved 5 prikker mot et gebyr på kr 150. Gebyret baseres på antall prikker, kr 30 per prikk.

Prikker forsvinner

Prikker forsvinner automatisk med én prikk hver 30. dag fra da du først mottok en prikk.

Mens du er låst

 • Du kan ikke booke flere timer
 • Låsningen forlenges hvis du får flere no-shows, sene innsjekkinger eller sene kanselleringer på dine allerede bookede timer.
 • Du kan ikke si opp medlemskapet.

I foajéen vil du kunne vente innendørs i sofaen på din time.

Studioene er nyoppussede og innredet med toppmoderne og nytt utstyr. I hvert av studioene finner du to ulike cardioapparater, samt et stort utvalg av utstyr for variert styrketrening.

ENGLISH: Information about our cancellation and check-in rules

We want it to be a difference between canceling a class late and missing it completely. We prefer that you cancel a class even if it is a late cancellation because then you give someone else the chance to get that spot instead. You can cancel the class 10 min before it starts. If you completely ignore going to a class and do not cancel at least 10 minutes before the class, you will get a missed class.

We also want everyone to respect each other’s and the studios time so that’s why you must check in no later than 5 minutes before a session begins. Some venues lock the door 5 minutes before the class starts, if you arrive late at such a venue you cannot check-in and you will get a miss.

Rules that apply to everyone who has a Bruce membership:

Check-ins (booked classes)

 • Must check in 30 minutes after the booked time has started
 • Three late check-ins = 1 strike

Late Cancellation

 • The cancellation is 4 hours before the session booked.
 • You can do a late cancellation up to 10 minutes before the class. Our goal is that no one should get a missed class.
 • A late cancellation = 1 strike

Missed session (hopefully you will always cancel)

 • No show = 3 strikes

What happens at 3 strikes (Black Members 5 strikes)?

You will be blocked from booking new classes for 14 days, or until you choose to unblock. You can go on your already booked sessions.

For Black Members you may have 5 strikes

If you get blocked

If blocked you have to choices. Either to wait 14. days or pay the unblock fee.

 1. You can choose to wait 14 days, or
 2. Unblock for a fee of 120 NOK – the choice is always yours. The strikes are reset if the fee is payed and you can book classes as usual again.

  If you have more than 3 strikes, the unlocking fee is based on the number of strikes you have, 6 points = 240NOK, or 40 NOK per strike.

For Black Members it wil be a unblock fee of 150kr or 30kr per strike.

Automatically elimination of stikes

Strikes will automatically be eliminated. This happens with one strike per 30 days from the time you first received a strike.

During blocking

 • You can’t book any more sessions
 • The block is extended if you continue to make mistakes on your already booked classes.
 • You can not cancel your membership.